ارمغان ما، مراقبت، پشتیبانی و بهبودی بیماران

پیشروان مراقبت

card image

استاد سودابه بیوس

زنان، زایمان و نازایی

نمایش کلینیک

card image

دکتر غلامرضا کردافشاری

داخلی، عمومی، کنسر ها

نمایش کلینیک

card image

دکتر سید مرتضی امامی

عمومی

نمایش کلینیک

card image

دکتر فریبا قربانی

داخلی، گوارش، سردرد

نمایش کلینیک

card image

دکتر نازلی نمازی

تغذیه و تناسب اندام

نمایش کلینیک

card image

دکتر ولی اله گرایلی ملک

مفاصل

نمایش کلینیک

card image

دکتر محمدعلی زارعیان

عمومی، داخلی

نمایش کلینیک

card image

دکتر اکرم اسادات اطیابی

پوست و مو

نمایش کلینیک

card image

دکتر محمد امیدی

غدد و دیابت

نمایش کلینیک

card image

دکتر مریم مقیمی

عمومی، دیابت

نمایش کلینیک

card image

دکتر مجتبی حیدری

عمومی و دیابت

نمایش کلینیک

card image

دکتر فاطمه معینی

کبد و گوارش و عمومی

نمایش کلینیک

پیشروان مراقبت

card image

دکتر امیرحسین جعفری

اعصاب و روان

نمایش کلینیک

card image

استاد سودابه بیوس

زنان، زایمان و نازایی

نمایش کلینیک

card image

دکتر داوود حاج قاسمعلی

اعصاب و روان ، گوارش

نمایش کلینیک

card image

دکتر ناصر رضایی پور

ام اس، داخلی، کنسر ها

نمایش کلینیک

card image

دکتر نفیسه حسینی یکتا

عمومی

نمایش کلینیک

card image

دکتر عباس جوشن

نمایش کلینیک

card image

دکتر محمد ابراهیم زحلی نژاد

عمومی

نمایش کلینیک

card image

دکتر رقیه فاریابی

نمایش کلینیک

card image

دکتر الهام زارعی

پوست و مو

نمایش کلینیک

card image

دکتر حسین رضایی زاده

عمومی، سرطان

نمایش کلینیک

card image

دکتر روجا رحیمی

داروساز

نمایش کلینیک

card image

استاد اسماعیل ناظم

نمایش کلینیک

card image

دکتر فاطمه امینی

عمومی

نمایش کلینیک

card image

دکتر ملیحه تبرائی

عمومی

نمایش کلینیک

card image

دکتر محمدعلی زارعیان

عمومی، داخلی

نمایش کلینیک

card image

دکتر عطیه احمدی

نمایش کلینیک

card image

دکتر سید کاظم بابانژاد

نمایش کلینیک

card image

دکتر مریم دامغانیان

پرستاری بالینی

نمایش کلینیک

card image

دکتر خسرو ایازی

جراح عمومی

نمایش کلینیک

card image

دکتر فریبا قربانی

داخلی، گوارش، سردرد

نمایش کلینیک

card image

دکتر عطیه میرزا بابایی

نمایش کلینیک

card image

دکتر محمد تحویل زاده

داروساز

نمایش کلینیک

card image

دکتر سید حامد موسوی

اورولوژی

نمایش کلینیک

card image

دکتر مریم عباسی

مغز و اعصاب و ام اس

نمایش کلینیک

card image

دکتر امیر محمد جلادت

عمومی

نمایش کلینیک

card image

دکتر محمد باقر مینایی

عمومی

نمایش کلینیک

card image

دکتر خدیجه حاتمی

گوارش

نمایش کلینیک

card image

دکتر رویا بنی عامریان

پزشک عمومی

نمایش کلینیک

card image

دکتر محدثه استوار

عمومی

نمایش کلینیک

card image

دکتر مهدی نیازی

عمومی

نمایش کلینیک

card image

دکتر یدالله دالوند

نمایش کلینیک

card image

دکتر مریم رنجبر

پوست و مو

نمایش کلینیک

card image

دکتر فاطمه طباطبایی شوریجه

عمومی

نمایش کلینیک

card image

دکتر مجتبی حیدری

عمومی و دیابت

نمایش کلینیک

card image

دکتر مهدی پاسالار

عمومی

نمایش کلینیک

card image

دکتر سارا توسلی

کودکان، زنان، داخلی

نمایش کلینیک

card image

دکتر نازلی نمازی

تغذیه و تناسب اندام

نمایش کلینیک

card image

دکتر محمد مهدی پرویزی

عمومی

نمایش کلینیک

card image

دکتر یاسمن وزانی

عمومی

نمایش کلینیک

card image

دکتر حسین ایمانی

تغذیه، رژیم درمانی

نمایش کلینیک

card image

دکتر علیرضا عید

فیزیوتراپیست

نمایش کلینیک

card image

دکتر هانیه طاهر محمدی

نمایش کلینیک

card image

دکتر بهزاد زمانی

تغذیه و رژیم درمانی

نمایش کلینیک

card image

دکتر راضیه نبی میبدی

زنان و زایمان

نمایش کلینیک

card image

دکتر فرشته پورفرخی

نمایش کلینیک

card image

دکتر سوسن حفیظی

زنان، پوست و مو

نمایش کلینیک

card image

دکتر فرشید مشیری

ارتوپد

نمایش کلینیک

card image

دکتر فاطمه واثق

زنان و مامایی

نمایش کلینیک

card image

دکتر خدیجه میرزایی

متخصص تغذیه

نمایش کلینیک

card image

دکتر لیلا هاشمی چلاوی

پوست-زنان

نمایش کلینیک

card image

دکتر محمدرضا مسجد جامعی

عمومی

نمایش کلینیک

card image

دکتر فاطمه عطار زاده

عمومی

نمایش کلینیک

card image

دکتر مینا موحد

اعصاب و روان

نمایش کلینیک

card image

دکتر علیرضا یارقلی

نمایش کلینیک

card image

دکتر زینب نصیری لاری

عمومی

نمایش کلینیک

card image

دکتر زهره مرتجی

عمومی

نمایش کلینیک

card image

دکتر حمدلله مساوات

اعصاب و روان

نمایش کلینیک

card image

دکتر محمد حسن شریفی

عمومی

نمایش کلینیک

card image

دکتر فاطمه نجات بخش

عمومی

نمایش کلینیک

card image

دکتر آرمین رجب

نمایش کلینیک

card image

دکتر روشنک مکبری نژاد

زنان و مفاصل

نمایش کلینیک

card image

دکتر شبنم رفیعی

پوست و مفاصل

نمایش کلینیک

card image

دکتر ابراهیم خادم

گوارش، کبد

نمایش کلینیک

card image

دکتر پریسا سادات قریشی

عمومی

نمایش کلینیک

card image

دکتر فاطمه معینی

کبد و گوارش و عمومی

نمایش کلینیک

card image

دکتر حوریه محمدی

زنان و زایمان و ناباروری

نمایش کلینیک

card image

دکتر الهام پارسا

نمایش کلینیک

card image

دکتر ارمغان سادات کیهان مهر

اطفال

نمایش کلینیک

card image

دکتر مریم علینقی زاده

نمایش کلینیک

card image

دکتر الهام اختری

زنان ، زایمان و ناباروری

نمایش کلینیک

card image

دکتر محمد امیدی

غدد و دیابت

نمایش کلینیک

card image

دکتر خانم حیدری

نمایش کلینیک

card image

دکتر محمد حسین آیتی

طب سوزنی

نمایش کلینیک

card image

دکتر اکرم اسادات اطیابی

پوست و مو

نمایش کلینیک

card image

دکتر ولی اله گرایلی ملک

مفاصل

نمایش کلینیک

card image

دکتر محمد مهدی میر غضنفری

عمومی

نمایش کلینیک

card image

دکتر علیرضا عباسیان

مفاصل

نمایش کلینیک

card image

دکتر ملیحه متوسلیان

زنان، زایمان و نازایی

نمایش کلینیک

card image

دکتر مجتبی حیدری

عمومی و دیابت

نمایش کلینیک

card image

دکتر سید مرتضی امامی

عمومی

نمایش کلینیک

card image

دکتر مهدیس مجتبایی

پوست و مو

نمایش کلینیک

card image

دکتر هاجر حسینی

داخلی-عمومی

نمایش کلینیک

card image

دکتر مژگان تن ساز

زنان و زایمان

نمایش کلینیک

card image

دکتر احمد کریمی

نمایش کلینیک

card image

دکتر لیلا شیربیگی

پوست و مو

نمایش کلینیک

card image

دکتر جعفر ابوالقاسمی

عمومی

نمایش کلینیک

card image

دکتر صفیه محبی تبار

پوست و مو، طب سوزنی

نمایش کلینیک

card image

پروفسور قدیر محمدی

طب سوزنی-کنسر-داخلی

نمایش کلینیک

card image

دکتر فاطمه سیاری فرد

کودکان، دیابت

نمایش کلینیک

card image

دکتر نعیمه نبی میبدی

نمایش کلینیک

card image

دکتر ماندانا توکلی

بیماری های زنان

نمایش کلینیک

card image

دکتر الهام اکبرزاده جهرمی

عمومی

نمایش کلینیک

card image

دکتر مریم محمودی

نمایش کلینیک

card image

دکتر صدیقه رستگار

نمایش کلینیک

card image

دکتر نرگس کاوه

نمایش کلینیک

card image

دکتر مریم غفاری

طب ورزشی

نمایش کلینیک

card image

دکتر شاهین رجب

نمایش کلینیک

card image

دکتر فاطمه فدائی

نمایش کلینیک

card image

دکتر زهرا یزدان خواه

زنان و زایمان

نمایش کلینیک

card image

دکتر الهام حق جو

عمومی

نمایش کلینیک

card image

دکتر مریم سادات پاک نژاد

اطفال

نمایش کلینیک

card image

دکتر خانم سید اصفهانی

نمایش کلینیک

card image

دکتر سمیه خلیل زاده

عمومی

نمایش کلینیک

card image

دکتر بابک شهبازیان

نمایش کلینیک

card image

دکتر فاطمه محمدی سرمه

گوارش و مفاصل

نمایش کلینیک

card image

دکتر مریم مقیمی

عمومی، دیابت

نمایش کلینیک

card image

دکتر زهرا قربانی فر

گوارش

نمایش کلینیک

card image

دکتر مائده روی وران

عمومی

نمایش کلینیک

card image

دکتر حامد هوشنگ

قلب و عروق، دیابت

نمایش کلینیک

card image

دکتر میثم شیرزاد

داخلی،مغز و روان

نمایش کلینیک

card image

دکتر غلامرضا کردافشاری

داخلی، عمومی، کنسر ها

نمایش کلینیک

  appstore

  اپلیکیشن بِهزی

  اپلیکیشن بِهزی تنها برای کاربرانی قابل دسترس است که توسط کادر درمانی (همکار) به ما ارجاع شده باشند. برای کسب اطلاعات بیشتر در این خصوص لطفا با ما تماس بگیرید.

  دریافت نسخه اندروید:

  دریافت نسخه آیفون (iOS):

  mockup

  تماس با ما

  از طریق راه های ارتباطی زیر میتونید با ما در ارتباط باشید

  تماس با ما

  آدرس
  تهران، چهار راه ولیعصر ، خیابان انقلاب اسلامی، کوچه شهید ابوالقاسم بالاور، پلاک
  کدپستی
  ۱۵۹۱۶-۳۹۵۶۹
  تلفن
  (+۹۸) ۹۱۰۰۰۴۶۳۷۰
  ایمیل
  info@behzee.com

  ارسال پیام