ارمغان ما، مراقبت، پشتیبانی و بهبودی بیماران

پیشروان مراقبت

card image

دکتر مریم مقیمی

عمومی، دیابت

نمایش کلینیک

card image

دکتر سید مرتضی امامی

عمومی

نمایش کلینیک

card image

دکتر نازلی نمازی

تغذیه و تناسب اندام

نمایش کلینیک

card image

دکتر محمد امیدی

غدد و دیابت

نمایش کلینیک

card image

دکتر محمدعلی زارعیان

عمومی، داخلی

نمایش کلینیک

card image

استاد سودابه بیوس

زنان، زایمان و نازایی

نمایش کلینیک

card image

دکتر اکرم اسادات اطیابی

پوست و مو

نمایش کلینیک

card image

دکتر فاطمه معینی

کبد و گوارش و عمومی

نمایش کلینیک

card image

دکتر غلامرضا کردافشاری

داخلی، عمومی، کنسر ها

نمایش کلینیک

card image

دکتر فریبا قربانی

داخلی، گوارش، سردرد

نمایش کلینیک

card image

دکتر ولی الله گرایلی ملک

مفاصل

نمایش کلینیک

card image

دکتر مجتبی حیدری

عمومی و دیابت

نمایش کلینیک

پزشکان پیشرو

card image

دکتر محدثه استوار

عمومی

نمایش کلینیک

card image

دکتر جلال الدین میرزای رزاز

نمایش کلینیک

card image

دکتر ماریا کبیری

نمایش کلینیک

card image

دکتر ناهید دارا

نمایش کلینیک

card image

دکتر الهام حق جو

عمومی

نمایش کلینیک

card image

دکتر دکتر نمیرانیان

نمایش کلینیک

card image

دکتر دکتر امانی

نمایش کلینیک

card image

دکتر عاطفه مختاریان

نمایش کلینیک

card image

دکتر فرشاد محمدیان

نمایش کلینیک

card image

دکتر زینب نصیری لاری

عمومی

نمایش کلینیک

card image

دکتر عباس جوشن

نمایش کلینیک

card image

دکتر نسرین بعیری

نمایش کلینیک

card image

دکتر فرناز فرنام

نمایش کلینیک

card image

دکتر سید حامد موسوی

اورولوژی

نمایش کلینیک

card image

دکتر یاسمن وزانی

عمومی

نمایش کلینیک

card image

دکتر احمد کریمی

نمایش کلینیک

card image

دکتر ارمغان سادات کیهان مهر

اطفال

نمایش کلینیک

card image

دکتر علیرضا عباسیان

مفاصل

نمایش کلینیک

card image

دکتر نفیسه حسینی یکتا

عمومی

نمایش کلینیک

card image

دکتر فاطمه سیاری فرد

کودکان، دیابت

نمایش کلینیک

card image

دکتر مریم زارعی

نمایش کلینیک

card image

دکتر رابعه رجب زاده

نمایش کلینیک

card image

دکتر مرتضی فاتحی

روانشناس بالینی

نمایش کلینیک

card image

دکتر سید علی خدایی

نمایش کلینیک

card image

دکتر خلیل جلیلی

نمایش کلینیک

card image

دکتر مجتبی حیدری

عمومی و دیابت

نمایش کلینیک

card image

دکتر محمد باقر مینایی

عمومی

نمایش کلینیک

card image

دکتر شبنم رفیعی

پوست و مفاصل

نمایش کلینیک

card image

دکتر صدیقه رستگار

نمایش کلینیک

card image

دکتر خانم اقبالیان

نمایش کلینیک

card image

دکتر غزاله حیدری راد

نمایش کلینیک

card image

دکتر راضیه نبی میبدی

زنان و زایمان

نمایش کلینیک

card image

دکتر فاطمه معینی

کبد و گوارش و عمومی

نمایش کلینیک

card image

دکتر حسین ایمانی

تغذیه، رژیم درمانی

نمایش کلینیک

card image

دکتر مریم غفاری

طب ورزشی

نمایش کلینیک

card image

دکتر غلامرضا کردافشاری

داخلی، عمومی، کنسر ها

نمایش کلینیک

card image

دکتر سید مرتضی امامی

عمومی

نمایش کلینیک

card image

دکتر فاطمه عطار زاده

عمومی

نمایش کلینیک

card image

دکتر امیرحسین جعفری

اعصاب و روان

نمایش کلینیک

card image

دکتر نازنین عباسی نژاد

نمایش کلینیک

card image

دکتر مریم عباسی

مغز و اعصاب و ام اس

نمایش کلینیک

card image

دکتر ابوالفضل محمدی

نمایش کلینیک

card image

دکتر محمد مهدی میر غضنفری

عمومی

نمایش کلینیک

card image

دکتر محبوبه ابریشم کار

پوست و مو و زیبایی

نمایش کلینیک

card image

دکتر رضا عاصمی

جراح عمومی

نمایش کلینیک

card image

دکتر زهرا قربانی فر

گوارش

نمایش کلینیک

card image

دکتر رضا گوهرانی

مغز و اعصاب

نمایش کلینیک

card image

دکتر سید محمد رضا آقائی

مشاور حوزه دیابت

نمایش کلینیک

card image

دکتر سعید حسین خلیل زاده

نمایش کلینیک

card image

دکتر مریم مقیمی

عمومی، دیابت

نمایش کلینیک

card image

دکتر روجا رحیمی

داروساز

نمایش کلینیک

card image

دکتر فاطمه یوسفی

نمایش کلینیک

card image

دکتر زهرا یزدان خواه

زنان و زایمان

نمایش کلینیک

card image

دکتر لیلا هاشمی چلاوی

پوست-زنان

نمایش کلینیک

card image

دکتر آزاده کیانی

نمایش کلینیک

card image

دکتر نرگس کاوه

نمایش کلینیک

card image

دکتر کیارش ساعتچی

نمایش کلینیک

card image

دکتر نعیمه نبی میبدی

نمایش کلینیک

card image

دکتر خانم منتظری

نمایش کلینیک

card image

دکتر مینا معارف وند

نمایش کلینیک

card image

دکتر مهدیه السادات افتخار افضلی

نمایش کلینیک

card image

دکتر علی نبی

نمایش کلینیک

card image

دکتر نازلی نمازی

تغذیه و تناسب اندام

نمایش کلینیک

card image

دکتر محمد مهدی پرویزی

عمومی

نمایش کلینیک

card image

دکتر رزیتا بهرامی

نمایش کلینیک

card image

دکتر سارا جلالی

نمایش کلینیک

card image

دکتر الهام اختری

زنان ، زایمان و ناباروری

نمایش کلینیک

card image

دکتر محمد تحویل زاده

داروساز

نمایش کلینیک

card image

دکتر محمد ابراهیم زحلی نژاد

عمومی

نمایش کلینیک

card image

دکتر ماندانا توکلی

بیماری های زنان

نمایش کلینیک

card image

دکتر خانم عبدالاحدی

نمایش کلینیک

card image

دکتر علیرضا یارقلی

نمایش کلینیک

card image

دکتر محسن عابدی

نمایش کلینیک

card image

دکتر خدیجه میرزایی

متخصص تغذیه

نمایش کلینیک

card image

دکتر سمیه خلیل زاده

عمومی

نمایش کلینیک

card image

دکتر شاهین رجب

نمایش کلینیک

card image

دکتر لیلا بختیاری

نمایش کلینیک

card image

دکتر خانم اعلا زاده

نمایش کلینیک

card image

دکتر محمدعلی زارعیان

عمومی، داخلی

نمایش کلینیک

card image

دکتر اسماعیل توکلی

فوق تخصص غدد

نمایش کلینیک

card image

دکتر زهره مرتجی

عمومی

نمایش کلینیک

card image

دکتر منصور خرمی

نمایش کلینیک

card image

دکتر محمد علی یزدیان

دکترای تخصصی طب سنتی

نمایش کلینیک

card image

دکتر لیلا شیربیگی

پوست و مو

نمایش کلینیک

card image

دکتر فاطمه امینی

عمومی

نمایش کلینیک

card image

دکتر ساعده یاور نژاد

پزشک عمومی

نمایش کلینیک

card image

دکتر مریم جالسی

نمایش کلینیک

card image

دکتر هانیه طاهر محمدی

نمایش کلینیک

card image

دکتر محمد امیدی

غدد و دیابت

نمایش کلینیک

card image

دکتر سارا توسلی

کودکان، زنان، داخلی

نمایش کلینیک

card image

دکتر خانم محمدی

نمایش کلینیک

card image

دکتر الهام زارعی

پوست و مو

نمایش کلینیک

card image

دکتر فاطمه واثق

زنان و مامایی

نمایش کلینیک

card image

دکتر مینا موحد

اعصاب و روان

نمایش کلینیک

card image

دکتر امیر محمد جلادت

عمومی

نمایش کلینیک

card image

دکتر بشری نجفی

نمایش کلینیک

card image

دکتر محمد حسن شریفی

عمومی

نمایش کلینیک

card image

دکتر عاطفه شریف

نمایش کلینیک

card image

دکتر فاطمه نجات بخش

عمومی

نمایش کلینیک

card image

دکتر روشنک مکبری نژاد

زنان و مفاصل

نمایش کلینیک

card image

دکتر مهدیس مجتبایی

پوست و مو

نمایش کلینیک

card image

دکتر ولی الله گرایلی ملک

مفاصل

نمایش کلینیک

card image

دکتر حسین علیمردانی

نمایش کلینیک

card image

دکتر مرضیه قرائتی

نمایش کلینیک

card image

دکتر خانم غفاری

نمایش کلینیک

card image

دکتر الهام پارسا

نمایش کلینیک

card image

دکتر خانم سید اصفهانی

نمایش کلینیک

card image

دکتر مائده روی وران

عمومی

نمایش کلینیک

card image

دکتر مریم داورپناه

پزشک عمومی

نمایش کلینیک

card image

دکتر مریم رادمنش

زنان،زایمان و ناباروری

نمایش کلینیک

card image

دکتر مینا معارف وند

نمایش کلینیک

card image

دکتر فاطمه محمدی سرمه

گوارش و مفاصل

نمایش کلینیک

card image

دکتر آرمین رجب

نمایش کلینیک

card image

دکتر حسین کارگر

نمایش کلینیک

card image

دکتر ناصر مهربان

نمایش کلینیک

card image

دکتر هاجر حسینی

داخلی-عمومی

نمایش کلینیک

card image

دکتر میثم شیرزاد

داخلی،مغز و روان

نمایش کلینیک

card image

دکتر فریبا قربانی

داخلی، گوارش، سردرد

نمایش کلینیک

card image

دکتر مریم رنجبر

پوست و مو

نمایش کلینیک

card image

دکتر ملیحه متوسلیان

زنان، زایمان و نازایی

نمایش کلینیک

card image

دکتر صفیه محبی تبار

پوست و مو، طب سوزنی

نمایش کلینیک

card image

دکتر مهرداد روزبه

نمایش کلینیک

card image

دکتر محمد حسین آیتی

طب سوزنی

نمایش کلینیک

card image

دکتر مریم سادات پاک نژاد

اطفال

نمایش کلینیک

card image

دکتر اکرم اسادات اطیابی

پوست و مو

نمایش کلینیک

card image

دکتر غزاله مکرم

فیزیوتراپیست

نمایش کلینیک

card image

دکتر سوسن حفیظی

زنان، پوست و مو

نمایش کلینیک

card image

دکتر حوریه محمدی کناری

زنان و زایمان و ناباروری

نمایش کلینیک

card image

دکتر پریسا سادات قریشی

عمومی

نمایش کلینیک

card image

دکتر خدیجه حاتمی

گوارش

نمایش کلینیک

card image

دکتر فاطمه طباطبایی شوریجه

عمومی

نمایش کلینیک

card image

دکتر وحید علیان نژادی

نمایش کلینیک

card image

دکتر الهام اکبرزاده جهرمی

عمومی

نمایش کلینیک

card image

دکتر اعظم عرفانی فر

نمایش کلینیک

card image

دکتر پریسا خانی

نمایش کلینیک

card image

دکتر جعفر ابوالقاسمی

عمومی

نمایش کلینیک

card image

دکتر انسیه صفار شاهرودی

نمایش کلینیک

card image

دکتر مریم علینقی زاده

نمایش کلینیک

card image

دکتر داوود حاج قاسمعلی

اعصاب و روان ، گوارش

نمایش کلینیک

card image

دکتر محمد حسن پاکنژاد

نمایش کلینیک

card image

دکتر ملیحه تبرائی

عمومی

نمایش کلینیک

card image

دکتر سمیه ماهروزاه

نمایش کلینیک

card image

دکتر فرشید مشیری

ارتوپد

نمایش کلینیک

card image

دکتر رویا بنی عامریان

پزشک عمومی

نمایش کلینیک

card image

دکتر حامد هوشنگ

قلب و عروق، دیابت

نمایش کلینیک

card image

دکتر زهرا داوودی

نمایش کلینیک

card image

دکتر ناصر رضایی پور

ام اس، داخلی، کنسر ها

نمایش کلینیک

card image

دکتر علیرضا عید

فیزیوتراپیست

نمایش کلینیک

card image

استاد سودابه بیوس

زنان، زایمان و نازایی

نمایش کلینیک

card image

دکتر فاطمه فدائی

نمایش کلینیک

card image

استاد اسماعیل ناظم

نمایش کلینیک

card image

دکتر مهدی نیازی

عمومی

نمایش کلینیک

card image

دکتر مژگان تن ساز

زنان و زایمان

نمایش کلینیک

card image

دکتر نجمه باقریانی

نمایش کلینیک

card image

پروفسور قدیر محمدی

طب سوزنی-کنسر-داخلی

نمایش کلینیک

card image

دکتر محمدرضا حاجی اسماعیلی

نمایش کلینیک

card image

دکتر ابراهیم خادم

گوارش، کبد

نمایش کلینیک

card image

دکتر حسین رضایی زاده

عمومی، سرطان

نمایش کلینیک

card image

دکتر حمدلله مساوات

اعصاب و روان

نمایش کلینیک

card image

دکتر مجتبی حیدری

عمومی و دیابت

نمایش کلینیک

card image

دکتر جواد رضا باهوش

غدد و متابولیسم

نمایش کلینیک

card image

دکتر مهرنوش عکاشه

نمایش کلینیک

card image

دکتر مریم ایرانزاد اصل

نمایش کلینیک

card image

دکتر سکینه عرابی

نمایش کلینیک

card image

دکتر مهدی پاسالار

عمومی

نمایش کلینیک

card image

دکتر فرنوش کاشانیان

زنان-زایمان و نازایی

نمایش کلینیک

card image

دکتر محمدرضا مسجد جامعی

عمومی

نمایش کلینیک

  appstore

  اپلیکیشن بِهزی

  اپلیکیشن بِهزی تنها برای کاربرانی قابل دسترس است که توسط کادر درمانی (همکار) به ما ارجاع شده باشند. برای کسب اطلاعات بیشتر در این خصوص لطفا با ما تماس بگیرید.

  دریافت نسخه اندروید:

  دریافت نسخه آیفون (iOS):

  mockup