بهزی بیماران

همراه شما در مسیر بهبود سریع تر و سلامت ماندگارتر

حفظ ارتباط با پزشک

میتوانید سوالاتتان در خصوص درمان و یا نتایج آزمایش ها را برای پزشکتان ارسال کنید.

اصلاح سبک زندگی

می توانید آموزش های خودمراقبتی برای کنترل بیماری و بهبود کیفیت زندگی را دریافت کنید.

ثبت و تحلیل روند بهبودی

در دوره درمان فضایی هوشمند برای ثبت وضعیت بهبود خود داشته باشید، و در قالب نمودارهای گویا همیشه همراهتان است

یادآور کارهای مهم سلامتی

زمان ویزیت بعدی، مصرف داروها، موارد مهم و ... ثبت شد به شما یادآوری می شود.

چرا بهزی؟

بهزی در مسیر سلامتی همراه شماست تا با آموزش خودمراقبتی شخصی سازی شده با وضعیت سلامت خود آشنا شده و زیر نظر پزشک، پرستار، روانشناس، ماما و ... و درمانگر خود در مسیر درمان پشتیبانی و حمایت دریافت کنید. بهزی شما را یاری میکند تا با دلگرمی و اقتدار به سمت بهبود موثر تر و ماندگار تر پیش بروید. در بهزی همیشه و هر زمان میتوانید با درمانگر و مرکز درمانی خود ارتباط داشته باشید تا چالش های احتمالی را با آنها در میان بگذارید و پاسخ دریافت کنید. بهزی در کنار آموزش روزانه، همانند یک دوست و از طرف درمانگر شما وضعیت سلامتتان را اندازه گیری میکند و با یادآوری نکات مهم، مسیر درمان را تسریع و اثر بخش مینماید. ما در کنارتان هستیم تا قهرمان سفر سلامتی خود باشید.

ویژگی ها

آموزش شخصی سازی شده

ارتباط سریع با درمانگر

پیگیری درمان (فالوآپ) مستمر

ارزیابی سلامتی هفتگی

یادآوری زمان دارو

راهنمای عناصر مواد غذایی

نگهداری سابقه خودمراقبتی

دسترسی به خدمات و محصولات

امکان ثبت تمام اقلام نسخه

راهنمایی با دستیار بهزی

دریافت امتیاز سلامتی

خدمات رایگان اولیه

با افتحار در تلاشیم

۰K

تعداد آموزش ها

۰K

تعداد پیگیری های بیماران

۰

تعداد بیماری تحت پوشش

۰K

تعداد بازخورد بیماران

به همراهی بهزی دلگرم باشید

خاص هر فرد :حس خوب خدمات شخصی سازی شده و متناسب با مشخصات فرد

ایمن: دسترسی به هر آنچه باید از خود مراقبتی و شرایط سلامتتان بدانید

دلگرمی: شما در فرایند بهبود و درمان خود مشارکت کامل دارید

حامی: قبل، حین و بعد از ویزیت و ترخیص پشتیبان شما هستیم

امید : افزایش رضایت بیماران و کاهش عوارض ناشی از اضطراب

همدلی: امکان ایجاد گروه های کاربر و ایجاد حس همدلی و مشارکت میان بیماران

اولویت شمایید: بهزی برای همراهی و تعامل با شما در مسیر درمان طراحی شده ه است.

همه نیازهای شما یکجا : بهزی سعی دارد همه نیاز های شما را برآورده کند تا بدون نگرانی به بهبودی بیندیشید

شاد و امیدبخش: بهزی با استفاده ازعناصر بازی شما را به سمت خود مراقبتی دقیق تر راهنمایی میکند

مناسب ترین قیمت: خدمات بر اساس نیاز های شما دسته بندی شده است تا به میزان نیاز استفاده کنید

محصولات

اپلیکشن بیمار
 • مدیریت پرونده ها
 • تحلیل وضعیت بهبودی
 • ارتباط با پزشک
 • پیگیری درمان
 • پشتیبانی کامل
اپلیکشن درمانگر
 • مدیریت بیماران
 • تحلیل وضعیت بهبودی بیماران
 • ارتباط با بیماران
 • مشاهده آموزش ها
 • پشتیبانی کامل
پیشرفته
وب اپلیکشن مراکز درمانی
 • مدیریت کاربران
 • مدیریت پرونده ها
 • تحلیل بیماران
 • پیگیری بیماران
 • پشتیبانی کامل